27 Feb

La Placeta

La placeta és l’espai exterior de l’escola, que més enllà de l’horari de finalització de la jornada lectiva, es converteix en el nostre espai on poder jugar, conversar, compartir i distreure’ns.

La Placeta està gestionada integrament per la tribu ESTONES, i AQUÍ podeu trobar la normativa que la regeix.