24 d’Octubre de 2022, 19,30h. (Telemàtica)


Presentació del Nou Curs 2021-2022 i Benvinguda a les noves famílies


1. Aprovació Tancament Econòmic Curs 2021/2022

2. Renuncia de l’actual tresorer.

3. Tribus: Situació Actual, Objectius i Propostes pel nou curs i pressupost

5. Presentació i Votació del Nous Càrrecs de Tresoreria de l’AFA.

6. Aprovació Pressupost Curs 2022/2023

7. Resum de la darrera reunió del Consell Escolar.

8. Torn Obert de Paraula

Us hi esperem!