La placeta és l’espai exterior de l’escola, que més enllà de l’horari de finalització de la jornada lectiva, es converteix en el nostre espai on poder jugar, conversar, compartir i distreure’ns.

La Placeta està gestionada integrament per la tribu ESTONES, i AQUÍ podeu trobar la normativa que la regeix.