Aquest any ens ha tocat 40 cèntims d’Euro per butlleta a la Grossa de Nadal. Qui vulgui cobrar aquesta quantitat ha de passar per l’estanc de Taialà.

Tots els diners que no es cobrin quedaran per a l’AFA.

Salut a tothom!!