Sistema per a pagaments puntuals de les activitats gestionades per l’AFA:
A qualsevol caixer del Sabadell (no cal ser client de l’entitat), insertar targeta:
1- Opció PAGAMENT A TERCERS.
2- Seleccionar codi entitat:   5010  (AFA BALANDRAU)
3- Escollir l’opció que es vol pagar:
  • Quota socis Afa (30€ anuals)
  • Servei estones “socis” (3€/dia)
  • Servei estones “no socis” (5€/dia)
IMPORTANT: escriure al concepte del pagament el nom,cognoms i curs del nen.