Diferents AFAs i AMPAs de tot Catalunya, amb la col·laboració d’Eixample Respira i l’AFFac, estem promovent talls de carrer davant de les escoles. La protesta va començar a Barcelona el desembre de 2020, amb 20 escoles fent 17 talls de carrer. Des de llavors no ha parat de créixer! Actualment ja som 63 centres mobilitzats, fent 52 talls de carrer simultanis els divendres cada dues setmanes en 5 ciutats diferents: Barcelona, Badalona, Sabadell, Sant Cugat i Madrid. És el que anomenem: la #RevoltaEscolar.

A la última convocatòria, el divendres 12 de març, es va fer el primer tall de carrer a Girona davant de l’escola Àgora, al barri de Sant Narcís, convocat pel l’AFA Àgora. 

En què consisteix?

Tallar el trànsit al moment de la sortida de l’escola (la majoria de 16:30 a 17:00-17.30), de manera periòdica (en general cada 15 dies o cada mes) a un carrer que se situï a proximitat d’un centre escolar (si pot ser el que hi tingui el major impacte per la seva proximitat, densitat del trànsit, soroll, etc…), i realitzar diferents tallers i activitats en relació amb la protesta.

objectius

  1. Reclamar una major pacificació als entorns escolars, menys contaminació i menys soroll = més confort i qualitat pels alumnes i personal docent.  
  2. Sensibilitzar els nens i els pares als beneficis de la mobilitat amable, sostenible i activa = canviar els hàbits i les mentalitats.
  3. Demanar a les autoritats públiques que actuin a fi de millorar l’accessiblitat de l’entorn escolar de manera sostenible i per a tothom, incloent-hi la millora del transport públic = prioritzar espai realment públic i comunitari, i no en part privatitzat per ús dels cotxes.

A Girona

Segons l’estudi d’impacte en salut de la contaminació de l’aire elaborada pels l’Institut de Salut Global Barcelona, que es va fer públic al gener enguany i que va analitzar més de 1000 ciutats de tota Europa, Girona presenta un nivell de contaminació atmosfèrica bastant regular en comparació. 

Per la quantitat d’eixos fluvials que travessen la ciutat i la presència d’un parc urbà de la mida de la Devesa (el més gran de Catalunya), i que per tant ajuden a netejar les partícules i els contaminants, aquests resultats indiquen que es podrien millorar de forma important la contaminació si es millorés la mobilitat 

A més, pel que fa la contaminació acústica, segons el sensor de control acústic ubicat a la Rambla Xavier Cugat, la mitjana és d’uns 65 a 70 dB. Un report de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), considera els 70 dB(A), com el límit superior desitjable. A Espanya, s’estableix com a nivell de confort acústic els 55 dB(A. 

A la Balandrau

Es proposa participar a la propera convocatòria de la #RevoltaEscolar, el proper divendres 16 d’abril, organitzant un tall del trànsit carretera de Taialà. 

Què reivindiquem?

Volem  una escola sostenible i de futur.