L’afa amb data de 29 de gener de 2018 va reunir-se en una assemblea extraordinària, amb l’objectiu de sotmetre a votació l’opció de l’autogestió del menjador de l’escola.

Va haver-hi 32 assistents en aquesta convocatòria, que majoritàriament van votar per demanar al Consell Comarcal que volíem assumir l’autogestió. Així doncs, des de l’Afa ens engresquem en aquest nou projecte que ens haurà d’aportar un millor servei i més pes en les decisions que afecten aquest espai educatiu en l’escola.

Animem a totes les famílies a que en formin part d’aquest projecte i a sumar-se a l’AFA que treballa voluntariosa i animadament pels nostres infants.

Entre tots construïm AFA i escola!